Ook Combimonteur WBA VDSL Pair Bonding

Publicatie datum 16 december 2011

Op 20 februari 2012 start ook een pilot Combimonteur WBA VDSL Bonding. Een gecertificeerde monteur van uw installatiepartij verzorgt naast het aansluiten van de modem en eventuele randapparatuur ook de verbinding van twee koperaders op één ISRA-punt. En hij verricht daarbij ook de benodigde Test- en Labelwerkzaamheden.

In één installatiebezoek sluit u de klant aan. U ontvangt daarbij een voordeliger tarief, deze vindt u in de WBA CM prijslijst (annex 4) op onze website.

U kunt aan de pilot deelnemen door de getekende pilotovereenkomst voor Combimonteur WBA VDSL Bonding bij uw accountmanager in te dienen. De aangepaste dienstbeschrijving WBA en pilotovereenkomst voor Combimonteur WBA VDSL Bonding vindt u op de website.