Opsplitsing NLS6 in de klantrapportage

Publicatie datum 23 februari 2018

Opsplitsing NLS6 in de klantrapportage

Per 1 mei 2018 zal een nieuw ordertype zichtbaar zijn in de klantrapportage. Het gaat om NLS6 MG (migratieorders). Dit type is voor migratieorders WBA FttH. KPN Wholesale past hierop annex 3 (procedures en serviceniveaus) van het referentieaanbod van VULA/WBA aan.

Migratieorders voor WBA FttH worden momenteel gerapporteerd als NLS6 (New Line Service type 6) in de klantrapportage. Voor migratieorders geldt een minimale doorlooptijd van 10 werkdagen in verband met eventuele betwistingen. Voor nieuwe aanlegorders geldt een minimale doorlooptijd van 5 werkdagen. In de klantrapportage worden de migratieorders daardoor afgerekend op het behalen van een minimale doorlooptijd van 5 werkdagen wat niet in overeenstemming is met de norm die gehanteerd wordt. Dat wordt met deze aanpassing rechtgezet.