Overige impact implementatie HKWBT-HL/ODF FttO op uw tarieven

Publicatie datum 31 oktober 2013

De tarieven voor WEAS, WBA ZM, DWDM ILL, SDH ILL, DF ILL en ODF Access FttO  worden in afwachting van het definitieve tariefbesluit door ACM voorlopig niet aangepast.

KPN zal u over de definitieve vaststelling van de tariefplafonds en eventuele inflatiecorrectie op een later moment informeren.

KPN is conform de marktbesluiten ODF Access (FttO) en HKWBT-HL verplicht te zorgen dat de installed base van verbindingen die vóór 1 januari 2013 zijn besteld per 1 januari 2014 voldoet aan ND‑5. Wij hebben u hierover in de nieuwsbrief eerder geïnformeerd.

Indien u niet‑gereguleerde verbindingen bij ons hebt afgenomen, waarvan de tarieven en eventuele kortingen vanwege de ND‑5 verplichting worden aangepast, dan wordt die aanpassing met ingang van 1 januari 2014 ingevoerd. Als op dat moment de overeengekomen (minimum)contractduur nog niet is verstreken en u de tariefverhoging niet wilt accepteren, dan kunt u de verbinding tot medio december 2013 kosteloos opzeggen. In dat geval betaalt u geen afkoopsom voor de resterende periode van de overeengekomen contractduur.

Na het nemen van de tariefbesluiten door ACM (naar verwachting in de komende weken) zullen de thans bekendgemaakte (voorlopige) tarieven indien nodig worden vervangen door tarieven die voldoen aan de in die tariefbesluiten vastgestelde tariefplafonds. De hieruit volgende definitieve tarieven zullen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2013 voor alle gereguleerde diensten worden doorgevoerd. Houdt u er rekening mee dat in de huidige aanpassing van de tarieven rekening gehouden is met de voor 2013 geldende tariefplafonds. Deze kunnen in de volgende jaren veranderen.

U zult met betrekking tot de impact voor uw installed base hierover medio november persoonlijk worden geïnformeerd.