Pilot test informatievoorziening over WLR-aanvragen

Publicatie datum 22 februari 2013

Eindgebruikers die een WLR-overstap aanvragen, moeten gerechtigd zijn om dit te doen. Onze WLR-afnemers hebben in het FIST gevraagd om vooraf meer inzicht te krijgen in contractantgegevens. Om die informatie te kunnen leveren start KPN de pilot WLR Info Products 7.

Beantwoordt een eindgebruiker die een WLR-overstap aanvraagt ook aan de eisen die daaraan worden gesteld? Om dit te kunnen beoordelen hebben de WLR-afnemers van KPN informatie nodig van deze contractant. Met het doel om overstaporders correct te kunnen indienen start KPN Wholesale op 1 mei dit jaar de pilot voor WIP7. Tijdens deze pilot, die drie maanden duurt, verstrekt KPN de deelnemers het KvK-nummer van de contractant van de betreffende aansluiting. Deze kunnen met een WIP7 worden opgevraagd en geverifieerd. Tijdens de pilot zal KPN deze procedure testen. Gedurende de pilot kunnen maximaal 200 aanvragen worden ingediend. KPN brengt hiervoor € 5,00 per opvraag in rekening.

Meer weten over de pilot WIP7? Vraag uw accountmanager.