Pilot WSO-WSO migratieservice WEAS

Publicatie datum 30 april 2015

Zoals aangekondigd in de nieuwsbrief van 20 maart 2015 start KPN Wholesale op 21 mei 2015 een pilot 'WSO-WSO migratie' als nieuwe dienst van WEAS. Dit houdt in dat zakelijke eindgebruikers van op WEAS gebaseerde diensten klantvriendelijker en efficiĆ«nter kunnen overstappen naar een andere aanbieder. En dat tegen een aantrekkelijk tarief door hergebruik van een bestaande access. Een WSO ('ontvangende WSO') neemt een bestaande WEAS-verbinding op glas of koper over van een andere WSO ('latende WSO'). Dit gebeurt met toestemming van de desbetreffende eindgebruiker. KPN Wholesale migreert vervolgens de verbinding. 

Naast waarde voor uw klant, biedt het u en alle betrokkenen ook voordelen. We zetten het voor u op een rij:

  • voor de zakelijke eindgebruiker: snellere overstap, zo kort mogelijke dienstonderbreking, lage overstapdrempels;
  • voor de ontvangende WSO: snellere levering, geen nieuwe access nodig, lagere eenmalige vergoeding;
  • voor de latende WSO: geen ophefkosten;

De pilot is op verzoek van marktpartijen en heeft als doel om de complexe WSO-WSO migratie in de praktijk te testen. Daarbij kijken we of het proces naar verwachting verloopt en wat de bevindingen zijn van de monteurs. Belangrijk is dat de kwaliteit gewaarborgd blijft. De resultaten bespreken we met de deelnemende partijen. Zo nodig passen we het migratieproces aan of stellen we bij op basis van de pilotresultaten alvorens we overgaan tot reguliere introductie van de dienst.

Wilt u gebruikmaken van de dienst dan dient u de pilotovereenkomst WSO-WSO migratie te ondertekenen. Daarnaast meldt u zich als pilotdeelnemer aan bij Vereniging COIN, voor gezamenlijke bespreking van de pilotresultaten. Deelname van zoveel mogelijk marktpartijen is van belang om de pilot en uiteindelijk de dienst succesvol te maken. Doe mee en meld je nu aan.

U vindt de pilotovereenkomst en bijbehorende procesbeschrijvingen onze website. Voor meer informatie kunt u uiteraard ook contact opnemen met uw accountmanager.