Planning

Publicatie datum 30 januari 2013

Vanaf het moment dat de referentieaanbiedingen gepubliceerd zijn, kunt u als gevolg van de opgelegde regulering het volgende van KPN verwachten:

30 april 2013                              

  • KPN dient wat betreft haar actief afneembaar portfolio (nieuwe lijnen) vóór 1 mei 2013 aan de ND5-verplichting te voldoen. In verband daarmee moeten we mogelijk tarieven aanpassen.
  • KPN dient het verbod op tariefdifferentiatie vóór 1 mei 2013 te implementeren. Als de verzochte goedkeuringen niet (tijdig) worden verkregen moeten we mogelijk bestaande regelingen intrekken.

31 december 2013

  • Voor de bestaande installed base geldt dat KPN vóór 1 januari 2014 dient te voldoen aan de ND5-verplichting