Proces Vraagbundeling zakelijk glas aangepast

Publicatie datum 1 juli 2011

Sinds de introductie van Vraagbundeling bij de diensten WEAS, ODF Access en Dark Fiber is al op 10 nieuwe bedrijventerreinen het lage O-tarief ingevoerd. Vanwege dit succes neemt het aantal aanvragen toe, waardoor u soms langer op een reactie van KPN moet wachten. We hebben daarom het proces zo gewijzigd dat u snel na een aanvraag eerst een indicatieve drempel ontvangt. Acht u deze drempel haalbaar, dan berekenen wij voor u vervolgens de definitieve drempel.