Publicatie referentieaanbod Collocatie ODF Access FttO sublokaal en publicatie referentieaanbod Collocatie HKWBT/HL

Publicatie datum 9 augustus 2013

KPN heeft op 31 juli 2013 een volledig en zelfstandig afneembaar referentieaanbod voor Collocatie ten behoeve van ODF Access FttO op sub-lokaal niveau gepubliceerd en een volledig en zelfstandig afneembaar referentieaanbod voor Collocatie ten behoeve van HKWBT/HL. Daarnaast is het bestaande amendement op de Raamovereenkomst Collocatie in verband met medegebruik van reeds afgenomen MDF collocatie ten behoeve van ODF Access op lokaal niveau geactualiseerd. Ook is het referentieaanbod uitgebreid met een amendement op de Raamovereenkomst Collocatie in verband met medegebruik van reeds afgenomen MDF en/of ODF-FttO collocatie ten behoeve van HKWBT/HL. U vindt al deze documenten op de website van KPN Wholesale. KPN heeft ook de bepalingen inzake het (mede)gebruik van koppelkabels verduidelijkt. Dit vindt u eveneens op de website.

Het bestaande aanbod voor Collocatie ten behoeve van Interconnecting Leased Lines is ge├»ncorporeerd in het nieuwe aanbod voor Collocatie ten behoeve van HKWBT/HL. In verband daarmee zijn de specifiek op Collocatie ten behoeve van Interconnecting Leased Lines betreffende onderdelen van het referentieaanbod collocatie verplaatst naar het archief.  

Naar aanleiding van het richtinggevende advies van ACM ten aanzien van de procedurebeschrijving nieuwe diensten heeft KPN de desbetreffende bepalingen in de Raamovereenkomst ODF Access (FttO), de Raamovereenkomst WBA en de Raamovereenkomst Wholesale Huurlijnen aangepast. De aldus aangepaste versies zijn 31 juli 2013 eveneens op de website gepubliceerd.