Publicatie VULA WBA Annex 3 (procedures en serviceniveaus)

Publicatie datum 18 september 2015

In de nieuwsbrief van 4 september jl. hebben we de actualisering van het WBA-koperaanbod aangekondigd. Het betreft een wijziging bij de orders voor WBA met NLS type 3. Hiervoor hebben we onder andere het document VULA WBA Annex 3 (procedures en serviceniveaus) aangepast. Per abuis hebben we in de gepubliceerde versie op 4 september de wijzigingshistorie en het versienummer niet goed veranderd. We hebben de wijzigingshistorie alsnog duidelijk opgenomen en het document voorzien van een nieuw versienummer opnieuw gepubliceerd. Het aanbod zelf is inhoudelijk niet gewijzigd.

U vindt de laatste versie van VULA WBA Annex 3 (procedures en serviceniveaus) op onze website.