Rectificatie

Publicatie datum 25 oktober 2013

In de nieuwsbrief van 18 oktober jl. heeft KPN u eraan herinnerd dat u per 1 januari 2014 voor de ATM dienstvarianten op WBA geen nieuwe bestellingen meer kunt plaatsen. ACM heeft ons verzocht deze mededeling te rectificeren omdat het beoordelingstraject van het door KPN ingediende verzoek om goedkeuring van de voorgenomen uitfasering van HKWBT via ATM nog niet is afgerond. In verband daarmee vult KPN de melding in de nieuwsbrief van 18 oktober jl. aan met het voorbehoud van goedkeuring van dat verzoek. Na goedkeuring door ACM van de uitfasering zal KPN de wijziging in het referentieaanbod, inclusief - indien van  toepassing - de daaraan door ACM verbonden condities,  formeel aankondigen met inachtneming van de aankondigingstermijn voor gereguleerde dienstverlening van minimaal twee maanden. Het voorbehoud geldt niet ten aanzien van de niet gereguleerde ATM dienstvarianten op WBA.