Speicaal aanbod Pilot MDF Pair Bonding/Combimonteur beëindigd

Publicatie datum 18 mei 2012

Op 30 maart 2012 heeft u een brief ontvangen met daarin een aanbieding om tegen extra gunstige voorwaarden deel te nemen aan de pilot Pair Bonding/Combimonteur, zodat u ervaring op zou kunnen doen met deze nieuwe dienstverlening. Dit aanbod is ook gepubliceerd in de nieuwsbrief van KPN Wholesale van 20 april 2012.

Inmiddels is gebleken dat geen enkele MDF-partij gebruik wil maken van dit aanbod. KPN Wholesale heeft daarom besloten het aanbod bij gebrek aan belangstelling weer in te trekken.

De pilot zelf staat onverminderd open. Instappen op ieder gewenst moment blijft dus mogelijk.