Tariefsaanpassing WBA Shared Line

Publicatie datum 11 maart 2016

KPN Wholesale past het tarief van Shared Line Access aan voor de diensten WBA ZM NWAP en WBA CM. De tariefsaanpassing vindt plaats in een aantal stappen. De eerste stap is per 1 april 2016 en betreft een tariefsverlaging waarbij het Shared Line Access tarief voor Verbindingen in de Buiten‑ en Binnenringen gelijk wordt gemaakt aan het Shared Line Access tarief voor Verbindingen in de Central Office. Deze stap vindt plaats ter simplificatie van het portfolio en ter voorkoming van ongewenste prijseffecten bij het migreren van Verbindingen van de Central Office naar de Buiten‑ of Binnenring door KPN.

Vervolgens zal KPN het Shared Line Access tarief geleidelijk aan verhogen, ongeacht of het om een Verbinding in de Central Office of de Buiten‑ of Binnenring gaat. Gelet op de voortdurende krimp in traditionele telefonie en de overstap naar IP-telefoniediensten gaat KPN er van uit dat er over enige jaren hoe dan ook (nagenoeg) geen vraag meer zal zijn naar Shared Line Access.

De tariefsaanpassingen voor de komende drie jaar zien er als volgt uit:

  1. Per 1 april 2016 wordt het tarief van Shared Line Access voor Verbindingen in de Buiten‑ en Binnenringen verlaagd tot het huidige niveau van het Shared Line Access tarief voor Verbindingen in de Central Office. Van 01-04-2016 tot 01-04-2017 is het tarief € 5,35 voor zowel nieuwe orders als de installed base.
  2. Voor de periode 01-04-2017 t/m 31-12-2017 verhogen we het tarief naar € 7,50 voor nieuwe orders en installed base.
  3. Voor de periode  01-01-2018 t/m 31-12 2018 verhogen we het tarief naar € 10,- voor nieuwe orders en installed base.

Voor meer informatie kunt u de WBA Tariff Schedules op onze website raadplegen.