Tariefsaanpassingen WBA op LWAP-niveau

Publicatie datum 31 oktober 2014

Op 23 september 2014 heeft ACM de nieuwe tariefplafonds gepubliceerd voor HKWBT/HL diensten naar aanleiding van het wijzigingsbesluit WPC-IIa. Deze tariefplafonds gelden met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2013 en alleen voor verbindingen afgenomen op gereguleerd LWAP-niveau. Dat wil zeggen bij uitkoppeling op basis van de 124 LWAP's voor WBA ethernet en uitkoppeling op basis van 14 LWAP's in het geval van WBA ATM. KPN Wholesale zal twee tariefelementen als gevolg van het nieuwe tariefplafond met terugwerkende kracht verlagen. Het betreft een verlaging van 1 eurocent voor de Zakelijke WBA Access Linesharing tarieven op LWAP-niveau voor zowel ATM als Ethernet. We crediteren u het teveel betaalde bedrag.

Verder verlaagt KPN Wholesale per 1 januari 2015 de tarieven voor WBA Point to Point VLAN op LWAP-niveau. Deze tarieven brengen we hiermee in lijn met de WEAS EVC-tarieven op LWAP-niveau. De WBA Point to Point tarieven op LWAP-niveau zijn echter nog steeds onder voorbehoud van definitieve goedkeuring door ACM.

De nieuwe tarieven zijn opgenomen in de tarievenbladen (Annex 4) voor WBA ZM op LWAP. Deze vindt u op onze website.