Tariefsverlaging SDF

Publicatie datum 14 juni 2013

KPN heeft besloten enkele tariefelementen uit het referentieaanbod voor SDF Backhaul en Collocatie ten behoeve van SDF Access te verlagen. Conform het marktbesluit ULL treden deze tarieven met ingang van 15 augustus 2013 in werking. KPN zou deze tarieven echter al per 21 juni 2013 in willen laten gaan. Indien er bezwaren zijn tegen deze verkorte aankondigingstermijn dan verneemt KPN dit graag uiterlijk 19 juni aanstaande.

De nieuwe prijslijsten SDF Collocatie en SDF Backhaul vindt u op onze website.