Tariefswijziging WBA, WMP en WMP-plus

Publicatie datum 1 mei 2012

De glasvezeltarieven FttH voor WBA, WMP en WMP-plus worden per 1 mei 2012 aangepast om compliant te zijn met wet- en regelgeving. Zo vertaalt KPN nu de onderliggende ODF-gebiedsafhankelijke tarieven rechtstreeks door in de tarieven van  de Wholesalediensten: WBA, WMP en WMP-plus. Tevens verhoogt KPN het Telco-Telco migratietarief in lijn met de onderliggende hogere kosten van ODF. Daar staat tegenover dat u de door KPN genoten ODF-korting jaarlijks terug ontvangt. Dit is een korting die KPN potentieel ontvangt van de glasvezelleverancier. Deze korting bepaalt de leverancier afhankelijk per gebied én is afhankelijk van het succes.

De tariefswijzigingen gaan per direct in en gelden voor alle orders, dus zowel nieuwe orders, installed base als bestaande FttH-orders in vraagbundeling gebieden.

De nieuwe Tariff Schedule WBA vindt u op onze website. Het voor u geldende tarievenblad voor WMP en WMP-plus ontvangt u via uw accountmanager.