Tariefswijzigingen MDF Pair Bonding

Publicatie datum 13 december 2013

Op 25 november 2013 heeft ACM het tariefbesluit MDF Pair Bonding gepubliceerd. De gestelde tariefplafonds in de besluiten gelden voor MDF Pair Bonding vanaf 1 januari 2012.

KPN verlaagt de tarieven voor MDF Pair Bonding aanzienlijk. De belangrijkste tariefsverlaging betreft de maandelijkse vergoeding voor MDF Pair Bonding. De maandelijkse vergoeding was tweemaal een enkelvoudige MDF-lijn en deze wordt in 2014 de prijs van een enkelvoudige MDF-lijn plus een bedrag van € 2,20. De tariefsverlaging geldt met terugwerkende kracht over de jaren 2012 en 2013 én voorwaarts voor 2014 om te voldoen aan de gestelde tariefplafonds door ACM.

Daarnaast  worden enkele tarieven voor 2014 verhoogd. Deze tariefsverhogingen gaan in op 1 maart 2014.

De tarieven voor MDF Pair Bonding kunt u terugvinden in de MDF tariff schedule op onze website. Wilt u weten of MDF Pair Bonding ook interessant is voor u? Neemt u dan contact op met uw accountmanager.