Tariefwijzigingen omtrent Marktbesluiten

Publicatie datum 19 april 2013

Om te voldoen aan zijn verplichtingen introduceert KPN per 1 mei 2013 nieuwe voorlopige tarieven voor zijn actief afneembaar portfolio voor de diensten ODF Access (FttO) en HKWBT/HL. De tarieven zijn in overeenstemming met de tariefplafonds die voortvloeien uit de bij ACM ingediende kostenrapportages. Daarbij voldoen de gewijzigde tarieven aan de ND5-verplichting, het verbod op tariefdifferentiatie en de non-discriminatieverplichting.

In de loop van vandaag publiceert KPN de aangepaste tarieflijsten voor de betreffende diensten op zijn website. De tarieven zullen ook nog voorlopige tarieven zijn. Na het nemen van de tariefbesluiten door de ACM (naar verwachting in het najaar van 2013) zullen deze indien nodig worden vervangen door tarieven die voldoen aan de in die tariefbesluiten vastgestelde tariefplafonds.

 

Per dienst vindt u hieronder een overzicht van de belangrijkste (tarief)wijzigingen. Per dienst kunt u doorklikken naar de website voor de gewijzigde tarievenlijsten. U vindt daar ook een schematische weergave van de uitwerking omtrent de Marktbesluiten op de betreffende diensten.

ODF FttO

 • Het maandelijkse tarief voor een sub‑lokale glasaansluiting in ABC-gebieden wordt verlaagd.
 • Het eenmalige tarief voor de patching wordt verlaagd.
 • Het eenmalige tarief voor een disconnect wordt verhoogd.
 • Er is een eenmalig tarief gekomen voor een Telco-Telco migratie.
 • De termijnkorting voor een vijfjarig ODF Access FTTO contract vervalt.
 • Er is een eenmalig tarief gekomen voor een migratie van een single naar een dual glasaansluiting.
 • Het maandelijkse tarief voor ODF Backhaul wordt uitgesplitst naar A-, B- en C-gebied.
 • Het eenmalige tarief voor ODF Backhaul voor zowel de single als de dual wordt verlaagd.

WEAS

 • Het maandelijkse tarief en het eenmalige tarief voor de End User Access in O-gebieden (op basis van ODF Access FttO) wordt verhoogd.
 • Een aantal eenmalige mutatietarieven wordt verlaagd.
 • De tarieven voor enkele regionale en één nationale EVC's worden verhoogd.
 • De staffelkortingsregeling wordt vervangen door een schijvenkortingsregeling.
 • De termijnkorting voor Fiber Access met een contract voor 5 jaar is aangepast van 15% naar 10%.
 • Openstaande offertes van voor 1 mei 2013 zijn niet meer geldig vanaf 1 mei. U dient voor deze offertes een nieuwe offerte op te vragen via de WEAS PC-tool of WES.

WBA

 • Voor WBA ZM ATM klanten die uitkoppelen op Regional/National WAP's geldt een verhoging van het NLS2- en NLS3-tarief.
 • Voor klanten die uitkoppelen op Local en/of Metro WAP's geldt:
  • Aanpassing van een aantal eenmalige lijntarieven
  • Verlaging van een aantal maandelijkse lijn- en VLAN/PVC-tarieven
 • In verband met het verbod op tariefdifferentiatie worden onderstaande regelingen ingetrokken voor toegangsdiensten die worden afgenomen op Local (ATM) en/of Metro (Ethernet) niveau:
  • Onderscheid tussen A- en B-gebieden
  • ATM naar Ethernet WAP-migratiekorting
  • Volumekorting
  • Oude WBA ZM ATM-actiekorting uit 2010-2011
 • Voor klanten die uitkoppelen op Regional/National WAP's blijven genoemde kortingsregelingen onverminderd van kracht.

ILL Smallband

 • KPN verlaagt voor gereguleerde ILL Smallband services t/m 2048kbps de maandtarieven met circa 10%.
 • Diverse eenmalige tarieven voor het gehele ILL Smallband worden verhoogd.
 • De V‑trunk propositie voor ILL 2048kbps wordt ingetrokken.
 • Per 1 juli 2013 worden de ILL-tarieven wederom aangepast.

DWDM ILL 

KPN past de tarieven voor DWDM ILL op metro-niveau aan:

 • Enkele tariefelementen zijn verlaagd, zoals de maandelijkse vergoeding voor standard access in A- en C-gebieden.
 • Andere tariefelementen zijn verhoogd, zoals de eenmalige aansluitvergoeding voor Premium B-verbindingen.
 • Ook voert KPN een disconnect vergoeding in voor het beëindigen van een DWDM ILL.

Bent u geïnteresseerd in de nieuwe DWDM ILL-tarieven, kijk dan in de DWDM ILL-tarievenlijst op onze site.

SDH ILL

KPN publiceert voortaan de tarieven voor regionale SDH ILL-verbindingen.

 • Zowel op nationaal, regionaal als metro niveau zijn de tarieven aangepast.
 • De termijnkorting voor SDH ILL met een contract voor 5 jaar is aangepast van 15% naar 10% voor contracten met een looptijd langer dan 3 jaar.

Als u geïnteresseerd bent in deze nieuwe tarieven, kijk dan in de SDH ILL-tarievenlijst op onze site

Dark Fiber ILL

Het tarief voor de dienst DF ILL wordt bepaald aan de hand van de gebiedsklasse van de klantlocatie en de lengte van de glasvezel naar de bovenliggende Metro Core locatie. Belangrijkste aanpassingen:

 • Eenmalige tarieven verhoogd en disconnect tarief geïntroduceerd.
 • Maandelijkse access tarieven worden verlaagd.
 • De termijnkorting voor Dark Fiber ILL met een contract voor 5 jaar wordt ingetrokken. Voortaan ontvangt u 10% korting voor Dark ILL met een looptijd van 3 jaar of langer.

Bent u geïnteresseerd in deze tarieven, kijk dan in de DF ILL-tarievenlijst op onze site.

Offerte-aanvragen voor DWDM ILL, SDH ILL en Dark Fiber ILL

Naast de aangegeven gereguleerde DWDM ILL (metro), SDH ILL (regio) en Dark Fiber ILL (metro) biedt KPN binnen deze diensten ook nationale en regionale verbindingen, en verbindingen naar de eigen PoP van de Wholesale klant. Als gevolg van de ND5- verplichting kunnen hier ook tariefsaanpassingen voor gelden. Hierdoor zijn openstaande offertes van voor 1 mei 2013 niet meer geldig vanaf 1 mei. Wilt u een order inleggen of het nieuwe tarief weten, dan kunt u hiervoor een nieuwe offerte aanvragen.

 

Voor de ingangsdatum en implementatietermijn van de nieuwe tarieven voor uw nieuwe bestellingen en bestaande verbindingen gelden, conform de nieuwe regelgeving, de volgende richtlijnen:

 • Nieuwe bestellingen vanaf 1 mei 2013:

Deze krijgen per 1 mei 2013 het nieuwe tarief.

 • Bestellingen die u vanaf 1 januari 2013 heeft geplaatst:

Bestellingen die u vanaf 1 januari 2013 hebt geplaatst worden met ingang van 1 mei 2013 aangepast aan de nieuwe tarieven en eventuele kortingen. Als de wijziging in uw nadeel is en u de wijziging niet wilt accepteren, dan kunt u tot 1 juli 2013 de lopende bestelling(en) of bestaande verbinding(en) waarvoor dat het geval is kosteloos opzeggen. Dan betaalt u geen afkoopsom voor de resterende periode van de overeengekomen contractduur en zal het bedrag van de tariefverhoging over de maanden mei en juni 2013 aan u worden gecrediteerd. Maakt u geen gebruik van de opzegmogelijkheid dan geldt de tariefwijziging wel per 1 mei 2013. 

 • Uw bestaande gereguleerde verbindingen van voor 1 januari 2013:

Indien u gereguleerde verbindingen bij ons hebt afgenomen, wordt het tarief van de verbinding aangepast zodra de overeengekomen (minimum)contractduur tussen 1 mei en 31 december 2013 is verstreken. Als de wijziging in uw nadeel is en u de wijziging niet wilt accepteren, dan kunt u de verbinding(en) waarvoor dat het geval is uiterlijk een maand voor het aflopen van de (minimum)contractduur opzeggen. Indien de overeengekomen (minimum)contractduur na 1 januari 2014 doorloopt, wordt het tarief van de verbinding per 1 januari 2014 aangepast. Als de wijziging in uw nadeel is en u de wijziging niet wilt accepteren, dan kunt u de verbinding(en) waarvoor dat het geval is uiterlijk een maand voor 1 januari 2014 kosteloos opzeggen. In dat laatste geval betaalt u geen afkoopsom voor de resterende periode van de overeengekomen (minimum)contractduur. Maakt u geen gebruik van de opzegmogelijkheid dan geldt de tariefwijziging per 1 januari 2014.

 • Uw bestaande niet‑gereguleerde verbindingen van voor 1 januari 2013:

Indien u niet‑gereguleerde verbindingen bij ons hebt afgenomen, waarbij de tarieven en eventuele kortingen vanwege de ND‑5 verplichting zijn aangepast, dan wordt die aanpassing met ingang van 1 januari 2014 ingevoerd. Als op dat moment de overeengekomen (minimum)contractduur nog niet is verstreken en u de tariefverhoging niet wilt accepteren, dan kunt u de verbinding uiterlijk 1 december 2013 kosteloos opzeggen. In dat geval betaalt u geen afkoopsom voor de resterende periode van de overeengekomen contractduur.

 

Na het nemen van de tariefbesluiten door de ACM (naar verwachting in het najaar van 2013) zullen de thans bekendgemaakte tarieven indien nodig worden vervangen door tarieven die voldoen aan de in die tariefbesluiten vastgestelde tariefplafonds. De hieruit volgende definitieve tarieven zullen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2013 voor alle gereguleerde diensten worden doorgevoerd. Houdt u er rekening mee dat in de huidige aanpassing van de tarieven rekening gehouden is met de voor 2013 geldende tariefplafonds. Deze kunnen in de komende jaren veranderen.