Tarieven

Publicatie datum 31 januari 2013

KPN hanteert voorlopige tarieven, totdat het college een tariefbesluit heeft genomen waarin tariefplafonds worden vastgesteld.

KPN heeft op zijn website in de tariff schedules van de betreffende diensten een voorbehoud op de tarieven opgenomen. KPN spant zich in om de klantimpact zo klein mogelijk te houden.