Terugkoppeling FIST WBA/WEAS

Publicatie datum 6 februari 2015

Dinsdag 27 januari jl. vond weer een FIST WBA/WEAS-bijeenkomst plaats, die positief is gewaardeerd door de aanwezige klanten. Op verzoek van marktpartijen bespreken we in een gezamenlijke taskforce de portfolio-ontwikkeling van zowel WBA en WEAS. We hebben de bereikte resultaten in het afgelopen kwartaal voor WBA en WEAS nader toegelicht en de roadmap voor 2015 gedeeld. KPN Wholesale nodigt marktpartijen, onder andere via het FIST, uit om in dialoog te treden om gezamenlijk de dienstverlening en portfolio-ontwikkeling te bespreken. Marktpartijen kunnen zich hiervoor aanmelden bij het secretariaat van het FIST. Heeft u interesse stuurt u dan een e-mail naar secretariaat@stichting-fist.nl 

De presentatie van KPN Wholesale tijdens dit FIST-overleg vindt u op onze website op de productpagina voor WBA en WEAS.