Terugkoppeling pilot WBA Direct

Publicatie datum 2 oktober 2015

Voor de dienst WBA is de afgelopen maanden de pilot WBA Direct uitgevoerd. De pilot houdt in dat uw monteur rechtstreeks contact kan opnemen met de betreffende backoffice bij een niet functionerende WBA-accessdienst voor het maken van een monteursafspraak. Uw eindklant weet ter plekke het verwachte tijdstip waarop zijn verbinding is hersteld. Het streven is dat uw eindgebruiker dezelfde dag nog beschikt over een werkende dienst (best-effort). 

In overleg met de deelnemers aan de pilot is onderzocht hoe we de processen bij u als WBA-afnemer en KPN Wholesale nog beter kunnen afstemmen. Daarbij zijn ook de effecten van andere lopende ontwikkelingen, zoals WBA Doe-Het-Zelfmonteursproces (WBA DHZ) in ogenschouw genomen.

De pilot liep tot 1 oktober 2015. KPN Wholesale neemt de besproken resultaten van de pilot mee in de definitieve dienstbeschrijving. Uiterlijk 1 november 2015 publiceren we de aangepaste dienstbeschrijving. Het pilotproces blijft beschikbaar voor de huidige deelnemers aan de pilot met het huidige ticketvolume totdat de dienstverlening volgens de aangepaste dienstbeschrijving van kracht wordt (2 maanden na publicatie).

Voor u als WBA-afnemer betekent dit, dat na introductie van de aangepaste dienstbeschrijving er 3 opties zijn rondom het oplossen van nazorg- en service-incidenten op koper:

  • KPN Wholesale doet het voor u

Dit is het standaard proces. U als WBA-afnemer legt een ticket in via de bestaande service interface. KPN Wholesale doet een analyse en maakt een afspraak met de eindgebruiker voor herstel infra.

  • KPN Wholesale doet het samen met u

De monteur van u als WBA-afnemer constateert op locatie een fout in de infra en belt met de desk van KPN om direct een vervolgafspraak te maken voor herstel van de infra.

  • U doet het zelf

De monteur van u als WBA-afnemer constateert op locatie een fout in de infra en belt met desk van KPN Wholesale om de gegevens te verkrijgen om zelf de infra te herstellen.