Tijdelijke rapportage stop MDF KPI 23 en 24

Publicatie datum 9 augustus 2013

In het marktanalysebesluit ULL van 29 december 2011 zijn aan KPN kwaliteitsrapportageverplichtingen opgelegd. Ter uitvoering van die verplichtingen ontvangt u van KPN iedere maand een individuele rapportage over de realisatie van de serviceniveaus ten aanzien van de aan u opgeleverde MDF Access diensten en ontvangt u ook ieder kwartaal een marktbrede rapportage over de realisatie van de serviceniveaus ten aanzien van de totale hoeveelheid opgeleverde diensten. Uit een intern onderzoek van KPN is gebleken dat bij 2 rapportage items (KPI 23 en KPI 24) sprake is van een afwijking tussen de rapportages voor externe afnemers en de rapportages voor interne afnemers. Hierdoor zijn de individuele rapportages voor externe afnemers niet volledig vergelijkbaar met de marktbrede rapportages, waardoor niet op zinvolle wijze kan worden beoordeeld of er sprake is van een non-discriminatoire behandeling tussen externe en interne afnemers. KPN is inmiddels begonnen met de aanpassingen die nodig zijn om deze situatie te verbeteren. Die werkzaamheden nemen enkele maanden in beslag. KPN streeft ernaar de rapportages vanaf september 2013 op de verbeterde wijze te kunnen verstrekken. Vanwege de reeds onderhanden werkzaamheden is KPN helaas niet in staat de rapportages over de maanden juli en augustus op de tot nu toe gebruikelijke wijze te verstrekken. Dat betekent dat u voor KPI 23 en KPI 24 over die maanden niet de reguliere rapportages ontvangt. Na afronding van de werkzaamheden stuurt KPN u voor die maanden alsnog de verbeterde rapportages voor KPI 23 en KPI 24. Tevens ontvangt u dan een toelichting op de verbeterde rapportagemethode. De rapportages voor de andere items blijft u intussen op de gebruikelijke wijze ontvangen.