Toegang WPS-nummerinformatiedienst beschreven in WLR-referentieaanbod

Publicatie datum 18 april 2014

In het Marktanalysebesluit Vaste Telefonie 2012 staat dat KPN Wholesale voor de afname van WLR informatieproducten dient te leveren, de zogenaamde WIP-diensten. Daarbij is ook opgenomen dat KPN Wholesale toegang tot het informatieproduct WPS-nummerinformatiedienst dient te bieden. U als WLR-afnemer hebt deze toegang al, maar deze functionaliteit was niet opgenomen in het WLR-referentieaanbod. KPN Wholesale heeft dit nu sinds 11 april 2014 ook beschreven in Annex 4 van de WLR Raamovereenkomst, waarin u de WLR Informatie Producten vindt. U treft de gewijzigde annex aan op de website van KPN Wholesale.