Twee extra aanpassingen WEAS-propositie

Publicatie datum 3 mei 2013

Naar aanleiding van de nieuwe HKWBT/HL-regelgeving heeft KPN nog twee aanpassingen doorgevoerd in het aanbod voor WEAS. Het betreft de verlaging van het tarief voor een WEAS WAP-poort op een MC-locatie en het tijdelijk beëindigen van het aanbod voor een premium EVC groter dan 500MB voor O-Access.

  • Verlaging tarief WEAS WAP poort op MC-locatie
    Het tarief van de WEAS WAP-poort op MC-locaties is met ingang van 1 mei 2013 verlaagd..  U vindt het nieuwe tarief in de geüpdatete versie van de WEAS Tariff Schedule op onze website.

 

  • Tijdelijke verkoopstop van premium EVC groter dan 500Mb op O-Access
    Om aan de ND5-verplichting te voldoen, stopt KPN tijdelijk met de verkoop van Metro premium EVC's met een bandbreedte groter dan 500MB op een WEAS-end user access in een O-gebied. Zie hiervoor ook de actuele WEAS Tariff Schedule.