Uitbreiding WBA- en WMP-diagnose instrumenten voor FttH

Publicatie datum 14 november 2014

Vanaf begin december 2014 wordt de lijntest voor WBA op FttH-lijnen uitgebreid. Voor WMP komt dit in januari 2015 beschikbaar. Hiermee kunt u het storingsonderzoek  en daarmee de service naar uw klanten verbeteren.

Via de Network Information Function (NIF) van Broadband Service Web (BSW) kunt u de volgende informatie opvragen:

  • DSLAM poortstatus (up/down)
  • Laatste status wijziging
  • MAC-adres
  • Technology type (EoF/GoF)
  • Vlan configuratie

Genoemde functionaliteit is vooralsnog alleen beschikbaar via de Web Gui van BSW.  In de WBA Release Notes van 10 oktober jl. op de WBA-portal vindt u aanvullende informatie.