Uitfasering en tariefsaanpassing Analoge en Digitale Vaste Verbindingen

Publicatie datum 16 november 2012

Per 1 januari 2015 beëindigt KPN de dienstverlening voor Analoge Vaste Verbindingen, Digitale vaste verbindingen t/m 1984kbit/s (ILL/Digistream/MCTN), DigiAccess en DedicatedAccess. U bent hier reeds eerder over geïnformeerd. Door technologische ontwikkelingen en de verschuiving bij toeleveranciers van apparatuur naar op Ethernet en IP gebaseerde technologieën, is het beschikbaar houden van het verouderende platform met steeds lagere bezetting kostbaar.

De gemiddelde kosten van Analoge Vaste Verbindingen, ILL, DigiStream en Access diensten stijgen de komende jaren door deze ontwikkelingen. Hiermee samenhangend stijgen de tarieven voor deze diensten. De uitfasering vindt geleidelijk plaats. Hieronder vindt u belangrijke data over de uitfasering en eveneens de datum waarop de tariefsverhoging ingaat.  

Analoge Huurlijnen: 

  • per 1-1-2013     : Stop verkoop; alleen opheforders (opzeggingen) zullen nog in behandeling worden genomen
  • per 1-1-2013     : Tariefsverhoging van gemiddeld 30%
  • per 1-1-2014     : Best effort service waarbij geen kwaliteitsgaranties gelden; storingen behandelen we ook op basis van best effort
  • per 1-1-2015     : Uitzetten van de dienst

Digitale huurlijnen 64 t/m 1984kbit/s (ILL, Digistream/MCTN, DigiAccess, Dedicated Access):

  • per 1-1-2013     : Stop verkoop; alleen opheforders (opzeggingen) zullen nog in behandeling worden genomen
  • per 28-12-2012  : Tariefsverhoging van gemiddeld 9,5%
  • per 1-7-2014     : Best effort service waarbij geen kwaliteitsgaranties gelden; storingen behandelen we ook op basis van best effort
  • per 1-1-2015     : Uitzetten van de dienst

De nieuwe tarieven voor ILL tarieven staan in de ILL Tariff Schedule op onze website kpn-wholesale.com

De nieuwe tarieven voor Analoge huurlijnen, Digistream/MCTN, DigiAccess en DedicatedAccess worden eind november gepubliceerd op de website van KPN Zakelijke Markt. Als u bij zoekterm 'Vast Verbindingen' invoert, vindt u de nieuwe tarieven.

Wij adviseren u bovenstaande diensten te migreren naar toekomst vaste diensten, zoals WBA Ethernet of WEAS. Uw accountmanager kan u hierbij begeleiden.