Update definitieve tariefbesluiten HKWBT/HL

Publicatie datum 27 december 2013

In de nieuwsbrief van 29 november 2013 hebben wij u al beknopt ge├»nformeerd over de werkwijze naar aanleiding van de door ACM gepubliceerde tariefbesluiten voor ontbundelde glastoegang (FttO) en HKWBT/HL. ACM heeft in deze besluiten de maximale tarieven vastgesteld die KPN aan andere partijen mag rekenen voor diensten die vallen onder de werking van deze besluiten. In deze nieuwsbrief vindt u een update met betrekking tot WEAS, WBA, en ILL Smallband. Over de implementatie van de tariefplafonds voor de diensten Dark Fiber ILL, DWDM ILL, SHD ILL en Collocatie ten behoeve van HKWBT/HL informeren wij u later. Als gevolg van de vernietiging van het marktbesluit  ODF Access FttO door het CBb is het tariefbesluit ontbundelde glastoegang (FttO) komen te vervallen.

Tariefsaanpassing WEAS

Naar aanleiding van de publicatie van de nieuwe tariefplafonds in het Tariefbesluit HKWBT/HL 2013 past KPN met ingang van 1 juli 2013 de tarieven aan van de volgende WEAS-producten:

Begin 2014 verwerkt KPN de aanpassing met terugwerkende kracht op uw WEAS-factuur. De nieuwe WEAS Tariff Schedule vindt u op de website van KPN Wholesale.

Tariefsaanpassing WBA 

Naar aanleiding van de door ACM vastgestelde tariefplafonds zijn de tarieven op enkele elementen met kleine bedragen verlaagd over 2013 en vanaf 1 januari 2014. De gewijzigde tarieven over 2013 en de geldende tarieven van WBA per 1 januari 2014 vindt u op de website van KPN Wholesale. KPN crediteert eventueel te veel betaalde bedragen over 2013 met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2013 automatisch. Wij streven ernaar deze creditering af te ronden in het 1e kwartaal van 2014.

Tariefsaanpassing Dark Fiber ILL 

De tarieven van Dark Fiber ILL over 2013 zijn in lijn met de door ACM vastgestelde tariefplafonds.   

Tariefsaanpassing DWDM ILL en SDH ILL

KPN kan de precieze impact van de vastgestelde tariefplafonds voor DWDM ILL en SDH ILL over 2013 tot op heden nog niet vaststellen. Wij informeren u hier later over. 

Tariefswijziging Collocatie t.b.v. WBA-WLL 

In het recent door ACM gepubliceerde tariefbesluit zijn ook de tariefplafonds vastgesteld voor Collocatie ten behoeve WBA-WLL. KPN heeft de precieze impact daarvan nog niet vastgesteld. KPN verrekent eventueel te veel of te weinig betaalde bedragen over 2013 met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2013 automatisch. Wij streven ernaar deze creditering of debitering af te ronden in het 1e kwartaal van 2014. 

Tariefsaanpassing ILL Smallband

Naar aanleiding van de publicatie van de door ACM definitief vastgestelde tariefplafonds eind november in het Tariefbesluit HKWBT/HL heeft KPN het recht de tarieven voor ILL Smallband te verhogen. KPN heeft besloten niet met terugwerkende kracht maar met ingang van 1 maart 2014 de maandtarieven van de diverse ILL-verbindingen te wijzigen. Het gaat hierbij om de volgende verhogingen:

De eenmalige tarieven blijven ongewijzigd. De nieuwe ILL Tariff Schedule vindt u op de website van KPN Wholesale.