Update geografische informatie wholesalediensten

Publicatie datum 3 april 2015

Op bepaalde bedrijventerreinen kunt u wholesale huurlijnen afnemen tegen het lage O-tarief. Het aantal adressen waar het O-tarief geldt, is netto afgenomen met 14. Er zijn weliswaar 4 nieuwe adressen toegevoegd, maar op bedrijventerrein Borchwerf in Roosendaal zijn 18 adressen vervallen. Deze bleken een woonfunctie te hebben. Op welke adressen het O-tarief geldt, vindt u in de zogenoemde O-gebiedenlijst op onze website. Verder vindt u op onze website een update van de ABC Toevoeglijst en de Onnet-/Nearnetlijst.

ABC Toevoeglijst

Het bestand ABC Toevoeglijst is afgeleid uit de FIP Mastertabel. In deze lijst staan adressen op PC6-niveau waarvan recent is vastgesteld dat deze Onnet of Nearnet zijn, maar die vanwege de vereiste publicatietermijn vanuit de KPN-offertesystemen nog een Offnet-indicatie krijgen. Deze adressen krijgen een publicatiedatum. Twee maanden na deze datum zullen deze adressen ook in de KPN-offertesystemen verschijnen met een Onnet-/Nearnet-indicatie.

Onnet-/Nearnetlijst

Verder is er een update van de Onnet-/Nearnetlijst. De Onnet-/Nearnetlijst geeft het aantal adressen op PC6-niveau weer, waar het zakelijke glasvezelnetwerk van KPN aanwezig of vlakbij aanwezig is.