Update geografische informatie wholesalediensten

Publicatie datum 23 januari 2015

Eens per kwartaal verstrekt het kadaster een lijst met alle adressen in Nederland. Deze lijst gebruikt KPN in haar interne FIP Mastertabel. Er is recent een nieuwe lijst beschikbaar gekomen. De nieuwe en verwijderde adressen ten opzichte van de vorige lijst zijn verwerkt.

O-gebiedenlijst

Op bepaalde bedrijventerreinen kunt u wholesale huurlijnen afnemen tegen het lage O-tarief. Het aantal adressen waar het O-tarief geldt, is door de kadasterupdate toegenomen met 174. Op welke adressen het O-tarief geldt, vindt u in de zogenoemde O-gebiedenlijst op onze website. Verder vindt u op onze website ook een update van de ABC Toevoeglijst, de Onnet-/Nearnetlijst en door de nieuwe kadasterlijst ook een update de Area Information lijst.

ABC Toevoeglijst

Het bestand ABC Toevoeglijst is afgeleid uit de FIP Mastertabel. In deze lijst staan adressen op PC6-niveau waarvan recent is vastgesteld dat deze Onnet of Nearnet zijn, maar die vanwege de vereiste publicatietermijn vanuit de KPN-offertesystemen nog een Offnet-indicatie krijgen. Deze adressen krijgen een publicatiedatum. Twee maanden na deze datum zullen deze adressen ook in de KPN-offertesystemen verschijnen met een Onnet-/Nearnet-indicatie.

Onnet-/Nearnetlijst en Area Information lijst

Verder is er een update van de Onnet-/Nearnetlijst en de Area Information lijst. De Onnet-/Nearnetlijst geeft het aantal adressen op PC6-niveau weer, waar het zakelijke glasvezelnetwerk van KPN aanwezig of vlakbij aanwezig is. De  Area Information lijst  geeft op PC4-niveau aan welke tariefklasse (A, B of C) gehanteerd wordt. De update betreft de toevoeging van 1 nieuw PC4-gebied.