Update geografische informatie wholesalediensten

Publicatie datum 16 oktober 2015

Eens per kwartaal verstrekt het kadaster een lijst met alle adressen in Nederland. Recent is er een nieuwe lijst beschikbaar gekomen. KPN gebruikt deze geografische informatie onder andere in zijn FIP Mastertabel. Door de kadasterupdate is het aantal adressen op bepaalde bedrijventerreinen waar u wholesale huurlijnen kunt afnemen tegen het lage O-tarief, toegenomen met 386. De adressen waarvoor het O-tarief geldt, vindt u in de zogenoemde O-gebiedenlijst op onze website. Verder vindt u op onze website een update van de ABC Toevoeglijst, de Onnet-/Nearnetlijst en door de nieuwe kadasterinformatie ook een update van de Area Informationlijst met 1 nieuwe PC4.

ABC Toevoeglijst

Het bestand ABC Toevoeglijst is afgeleid uit de FIP Mastertabel. In deze lijst staan adressen op PC6-niveau waarvan recent is vastgesteld dat deze Onnet of Nearnet zijn, maar die vanwege de vereiste publicatietermijn vanuit de KPN-offertesystemen nog een Offnet-indicatie krijgen. Deze adressen krijgen een publicatiedatum. Twee maanden na deze datum zullen deze adressen ook in de KPN-offertesystemen verschijnen met een Onnet-/Nearnet-indicatie.

Onnet-/Nearnetlijst en Area Information lijst

Verder is er een update van de Onnet-/Nearnetlijst. De Onnet-/Nearnetlijst geeft het aantal adressen op PC6-niveau weer, waar het zakelijke glasvezelnetwerk van KPN aanwezig of vlakbij aanwezig is. De  Area Information lijst  geeft op PC4-niveau aan welke tariefklasse (A, B of C) gehanteerd wordt. De update betreft de toevoeging van 1 nieuw PC4-gebied.