Update geografische informatie wholesalediensten

Publicatie datum 17 mei 2013

Door actualisatie van netwerkinformatie is het aanbod van KPN voor bedrijventerreinen waar het lage O-tarief geldt, uitgebreid met 75 nieuwe adressen. Ook  zijn er 74 adressen verwijderd. Bij de uitbreiding gaat het om adressen op bedrijventerreinen waar het O-tarief al geldt. Ook hier kunnen wholesalediensten als WEAS en ODF Access worden aangeboden tegen het lage O-tarief. De nieuwe adressen zijn ook opgenomen in O-gebiedenlijst van 17 mei. Deze vindt u op onze website. Ook vindt u een nieuwe ABC Toevoeglijst en een update van de Onnet/Nearnet lijst op onze website.

Bij de actualisatie van netwerkinformatie bleek dat een aantal adressen toch tot een bedrijventerrein behoorden. Ook zaten er dubbeltellingen in (waaronder adressen op het bedrijventerrein Meer in de gemeente Breda). In de nieuwe O-gebiedenlijst is dit verbeterd. Het nieuwe bestand ABC Toevoeglijst staat op onze website. In deze lijst staan adressen  waarvan is vastgesteld dat deze Onnet of Nearnet zijn, maar die vanuit de offertesystemen nog een Offnet indicatie krijgen. Deze adressen krijgen een publicatiedatum. 2 Maanden na deze datum krijgen deze adressen geen Offnet indicatie meer en is voor deze adressen een Onnet/Nearnet tarief van toepassing. Dit bestand stellen we tijdelijk ter beschikking. We werken aan een structurele oplossing, waarbij de offertesystemen de juiste indicatie afgeven.

Verder is er een update van de Onnet/Nearnet lijst. Deze lijst geeft het aantal adressen op PC6-niveau weer, waar het zakelijke glasvezelnetwerk van KPN aanwezig of vlakbij aanwezig is.