Update geografische informatie wholesalediensten

Publicatie datum 31 mei 2013

Het aanbod van KPN voor bedrijventerreinen waar het lage O-tarief geldt, is uitgebreid met 9 nieuwe adressen, waarvan 2 op het nieuwe bedrijventerrein De Elsmoat in Wierden. Daarnaast zijn er 11 adressen verwijderd die onterecht op de lijst bleken te staan. Bij de uitbreiding gaat het om adressen op bedrijventerreinen waar het O-tarief al geldt. Op deze adressen  kunnen wholesalediensten als WEAS en ODF Access worden aangeboden tegen het lage O-tarief. De nieuwe adressen zijn ook opgenomen in O-gebiedenlijst van 31 mei. Deze vindt u op onze website.

Het bestand ABC Adres Toevoeglijst is afgeleid uit de FIP Mastertabel. U vindt dit bestand voorlopig op onze website als ODF Informatieproduct. In deze lijst staan adressen waarvan recent is vastgesteld dat deze Onnet of Nearnet zijn, maar die vanwege de vereiste publicatietermijn vanuit de KPN-offertesystemen nog een Offnet-indicatie krijgen. Deze adressen krijgen een publicatiedatum. 2 Maanden na deze datum zullen deze adressen ook in de KPN-offertesystemen verschijnen met een Onnet/Nearnet tarief.