Update geografische informatie wholesalediensten

Publicatie datum 22 augustus 2014

Eens per kwartaal verstrekt het Kadaster een update van alle adressen in Nederland. KPN verwerkt deze in zijn systemen, om u van geografische netwerkinformatie op deze postcode-huisnummer-combinaties te voorzien.

O-gebiedenlijst

Zo'n 10.000 postcode-huisnummer-combinaties komen niet meer voor in de Landelijke Voorziening Basisregistratie Adressen en Gebouwen (LV BAG). KPN Wholesale heeft deze informatie verwerkt in de O-gebiedenlijst, een overzicht van bedrijventerreinen waar u wholesale huurlijnen kunt afnemen tegen het lage O-tarief. Veelal betreft het adresreeksen die uiteindelijk niet zijn gebruikt, bijvoorbeeld door het samenvoegen van bouwkavels.

Er is daarnaast ook een aantal nieuwe postcode-huisnummer-combinaties bijgekomen. Per saldo is de O-gebiedenlijst gedaald met 9605 adressen. Deze lijst geeft aan op welke bedrijventerreinen u wholesale huurlijnen kunt afnemen tegen het lage O-tarief. U vindt een update van de O-gebiedenlijst op onze website.

ABC Toevoeglijst

De verwijderde en nieuwe adressen zijn ook verwerkt in de FIP Mastertabel. Het bestand ABC Toevoeglijst is afgeleid uit de FIP Mastertabel. In deze lijst staan adressen op PC6-niveau waarvan recent is vastgesteld dat deze Onnet of Nearnet zijn, maar die vanwege de vereiste publicatietermijn vanuit de KPN-offertesystemen nog een Offnet-indicatie krijgen. Deze adressen krijgen een publicatiedatum. Vanaf twee maanden na deze datum zullen de adressen met deze postcode ook in de KPN-offertesystemen verschijnen met een Onnet-/Nearnet-indicatie.

Onnet-/Nearnetlijst

Verder is er een update van de Onnet-/Nearnetlijst. De Onnet-/Nearnetlijst geeft het aantal adressen op PC6-niveau weer, waar het zakelijke glasvezelnetwerk van KPN aanwezig of vlakbij aanwezig is.