Update geografische informatie wholesale-diensten

Publicatie datum 15 januari 2016

Op bepaalde bedrijventerreinen kunt u wholesale-huurlijnen afnemen tegen het lage O-tarief. Het aantal adressen waar het O-tarief geldt, is per saldo met 26 stuks uitgebreid. Er zijn 38 adressen bijgekomen op een nieuw bedrijventerrein, Hallum in de gemeente Ferwerderadiel. Daarnaast zijn er door correcties 12 stuks verdwenen. De adressen waarvoor het O-tarief geldt, vindt u in de zogenoemde O-gebiedenlijst op onze website.

Onnet-/Nearnetlijst

Op die website vindt u ook een update van de Onnet-/Nearnetlijst; deze lijst geeft het aantal adressen op PC6-niveau weer, waar het zakelijke glasvezelnetwerk van KPN aanwezig of vlakbij aanwezig is.