Update geografische informatie wholesale-diensten

Publicatie datum 12 februari 2016

Eens per kwartaal verstrekt het kadaster een lijst met alle adressen in Nederland. Recent is er een nieuwe lijst beschikbaar gekomen. KPN gebruikt deze geografische informatie onder andere in zijn FIP Mastertabel. Door de kadasterupdate en een correctie op een aantal bedrijventerreinen is het totaal aantal adressen op bepaalde bedrijventerreinen waar u wholesale huurlijnen kunt afnemen tegen het lage O-tarief, afgenomen met 110. Raadpleeg de Postcode Tool of de door u gewenste huurlijn valt onder het gunstige O-tarief. De adressen waarvoor het O-tarief geldt, vindt u in de zogenoemde O-gebiedenlijst op onze website Verder vindt u op onze website een update van de Onnet-/Nearnetlijst en door de nieuwe kadasterinformatie ook een update van de Area Informationlijst met 1 nieuwe PC4.

Onnet-/Nearnetlijst en Area Information lijst

Op die website vindt u ook een update van de Onnet-/Nearnetlijst; deze lijst geeft het aantal adressen op PC6-niveau weer, waar het zakelijke glasvezelnetwerk van KPN aanwezig of vlakbij aanwezig is. De Area Information lijst geeft op PC4-niveau aan welke tariefklasse (A, B of C) gehanteerd wordt. De update betreft de toevoeging van 1 nieuw PC4-gebied.