Update Marktbesluiten – Kortingen

Publicatie datum 5 april 2013

Naast de te verwachten wijzigingen in de tarieven kennen we ook een aantal wijzigingen in onze kortingen. Van een deel van de tariefdifferentiatievoorstellen die KPN ter beoordeling aan ACM heeft voorgelegd, heeft  ACM aangegeven dat het KPN niet is toegestaan om deze te continueren. In verband daarmee zal KPN met ingang van 1 mei 2013 een aantal kortingsregelingen aanpassen of intrekken.

De regelingen die zullen worden ingetrokken zijn de termijnkorting voor contracten met een minimumcontractduur van 5 jaar (ODF Access FttO, ODF Backhaul, WEAS, ILL DF, ILL DWDM), de V‑trunk propositie voor ILL 2048kbps, het onderscheid tussen A- en B-gebieden bij WBA ZM ATM Local, de ATM naar Ethernet WAP migratiekorting bij WBA ZM ATM Local , en een oude WBA ZM ATM Local actiekorting uit 2010-2011. In verband met de verwachte verlaging van de tarieven voor WBA ZM zal ook de volumekortingsregeling voor WBA ZM ATM Local en WBA ZM Ethernet Metro komen te vervallen.