Update Marktbesluiten - Tarieven

Publicatie datum 5 april 2013

Sinds 1 januari 2013 zijn de OPTA (thans: ACM) Marktbesluiten Ontbundelde toegang tot zakelijke glasvezelnetten (ODF Access (FttO)) en hoge kwaliteit wholesalebreedbandtoegang en wholesalehuurlijnen (HKWBT/HL) van kracht. In deze Marktbesluiten wordt de regulering uiteengezet waar KPN aan dient te voldoen voor de betreffende diensten voor de huidige reguleringsperiode. Om te voldoen aan de verplichtingen uit deze besluiten heeft KPN op 2 april jl. bij ACM de DCF kostenrapportage ingediend voor ODF Access (FttO) en de EDC kostenrapportage voor HKWBT/HL. Op basis daarvan zal KPN per 1 mei a.s. nieuwe voorlopige tarieven introduceren. Deze zullen in overeenstemming zijn met de tariefplafonds die voortvloeien uit de ingediende kostenrapportages, en deze zullen tevens voldoen aan ND-5.

De berekeningen voor deze nieuwe voorlopige tarieven zijn nog niet volledig afgerond. We willen u echter al wel een indicatie geven van de te verwachten tariefaanpassingen. In de tarieflijsten, die in de loop van vandaag op de website worden gepubliceerd, zijn daarom de voorlopige uitkomsten van deze berekeningen opgenomen. Het betreft tarieflijsten van de navolgende diensten: 

  • WBA ZM
  • WEAS
  • ODF Access
  • ODF Backhaul
  • ILL Smallband
  • Dark Fiber ILL

De in deze tarieflijsten opgenomen tarieven kunnen niet worden beschouwd als nieuwe of gewijzigde tarieven en maken geen deel uit van de referentieaanbiedingen van KPN.

KPN heeft nog enige tijd nodig om de berekeningen te controleren en af te ronden. We verwachten de nieuwe tarieven over twee weken in de nieuwsbrief aan te kondigen. Deze tarieven zullen per 1 mei gelden voor de nieuwe orders, en vanwege de non-discriminatieverplichting ook voor de bestaande gereguleerde installed base. In de nieuwsbrief over twee weken verwachten we de consequenties voor de bestaande installed base aan te kondigen. De tarieven zullen ook nog voorlopige tarieven zijn. Na het nemen van de tariefbesluiten door de ACM (naar verwachting in het najaar van 2013) zullen deze indien nodig worden vervangen door tarieven die voldoen aan de in die tariefbesluiten vastgestelde tariefplafonds. KPN spant zich in om de klantimpact zo klein mogelijk te houden.