Verbetering levering MDF- en SDF-verbindingen

Publicatie datum 15 november 2013

Bij de aanleg van een nieuwe MDF- of SDF-verbinding is het niet altijd meteen duidelijk op welk adres of IS/RA-punt u een nieuwe lijn moet aanvragen. In de praktijk leidt dit er toe dat verbindingen initieel op het verkeerde IS/RA-punt, bijvoorbeeld bij de buren of op een andere verdieping, aangevraagd zijn. Hierdoor werkt de aangevraagde dienst niet meteen voor uw klant en moet de verbinding op een later tijdstip worden omgezet naar het juiste IS/RA-punt.

KPN is voornemens deze situatie te veranderen door het voor de monteurs van KPN mogelijk te maken dat zij de kruisdraden van verbindingen die onbedoeld op een verkeerd IS/RA-punt geleverd zijn, omsteken naar het juiste IS/RA-punt. Hierdoor kunnen we u en uw klanten beter en vaker in één keer helpen.

KPN wil de aanpassing per 9 december 2013 laten ingaan, zodat u zo snel mogelijk van deze service kunt profiteren. KPN dient aanpassingen aan de dienstverlening voor MDF en SDF echter 2 maanden van tevoren aan te kondigen. Als er bezwaren zijn tegen deze verkorte aankondigingstermijn dan verneemt KPN dit graag uiterlijk 2 december 2013. Als KPN geen bezwaar ontvangt dan kunt u als afnemer van MDF vanaf 9 december 2013 gebruikmaken van de nieuwe service. Als KPN bezwaar ontvangt dan kunnen we de nieuwe dienstverlening pas vanaf 16 januari 2014 exploiteren.

Meer informatie vindt u terug in de COIN documentatie (COINCR870).