Verbetering WLR Referentieaanbod per 1 januari 2015

Publicatie datum 31 oktober 2014

Ter verbetering van de serviceverlening voert KPN Wholesale per 1 januari 2015 een viertal verbeteringen door in het WLR Referentieaanbod. KPN Wholesale streeft hiermee naar een duidelijk en klantgericht aanbod voor u en uw klanten.

De verbeteringen zijn in het FIST WLR besproken en akkoord bevonden. Het betreft de volgende wijzigingen in Annex 2 (Ordering en Levering) en Annex 3 (Service en Instandhouding): 

  • Termijn mislukte indienststelling in KPI D van 5 naar 10 werkdagen (Annex 2)
  • Schrappen onderscheid onder- en bovengronds in Service KPI (Annex 3)
  • Accepteren van verzoeken om doorschakeling in alle aanvragen voor noodvoorziening (Annex 3)
  • Uitbreiden analyseperiode bij WLR Service (Annex 3)

Deze wijzigingen zijn gevat in een amendement op de WLR Overeenkomst. Dit amendement zal alle WLR Afnemers ter ondertekening worden aangeboden. U vindt het document ook op de website van KPN Wholesale.