Verduidelijking nummerporteringen bij WLR

Publicatie datum 19 december 2014

Voor nummerporteringen van PTT-nummers kunt u als afnemer van WLR-diensten bij KPN Wholesale terecht. Leidend bij deze porteringen zijn de gemaakte afspraken in het samenwerkingsverband COIN. In het referentieaanbod van WLR is dit verder verduidelijkt. Bent u geen lid van de vereniging COIN dan kunt u de betreffende COIN-documentatie verkrijgen via uw accountmanager. 

In de productbeschrijving van WLR (annex 1),  is dit expliciet opgenomen. Deze nieuwe versie vind u hier op onze website.