Verduidelijking verbrede vrijwillige aanbod KPN

Publicatie datum 6 april 2018

In de nieuwsbrief van 27 februari jl. hebben wij u geïnformeerd over het verbrede vrijwillige aanbod van KPN. Dat aanbod betreft de uitbreiding van het VULA aanbod op basis van koper met een VULA aanbod op basis van FttH glas. Daarnaast bevat het aanbod toezeggingen op het gebied van de continuering van MDF-access en ODF-access FttH.

Uit de reactie van enkele marktpartijen hebben wij begrepen dat er onduidelijkheid bestaat ten aanzien van het karakter van het verbrede vrijwillige aanbod van KPN. Naar aanleiding daarvan bevestigen wij dat het verbrede vrijwillige aanbod zoals gepubliceerd op de website van KPN Wholesale onvoorwaardelijk is. KPN Wholesale zal dit aanbod gepubliceerd houden en op verzoek gestand doen, ongeacht of ten aanzien van de in het aanbod opgenomen dienstverlening door de ACM in het kader van een marktanalysebesluit aan KPN en/of VodafoneZiggo verplichtingen worden opgelegd of niet. Mocht de ACM in het aanstaande marktanalysebesluit wholesale fixed access aan KPN het verbrede vrijwillige aanbod als (enige) verplichting opleggen, dan zal KPN zich daartegen niet verzetten.