Verhoging tarieven MDF Access en Collocatie per 1 januari 2015

Publicatie datum 31 oktober 2014

Met ingang van 1 januari 2015 wijzigt KPN de tarieven van onderstaande diensten met een voorlopige inflatiecorrectie van 1,0%.

  • MDF Access
  • Collocatie ten behoeve van MDF Access
  • Collocatie ten behoeve van WBA en WLL met uitzondering van de tarieven voor de koppelkabels en stroommeter.

Verhoging tarieven MDF Access

Per 1 januari 2015 zal KPN de tarieven van MDF Access en Collocatie ten behoeve van MDF met een voorlopige inflatiecorrectie van 1,0% verhogen, gelet op de door ACM in het ULL besluit van 29 december 2011 (OPTA/AM/2011/202886) aan KPN voor deze diensten opgelegde tariefregulering en met het oog op de door KPN in acht te nemen termijnen van aankondiging. Als de definitieve jaarmutatie van de CPI 2014 van het voorlopige percentage afwijkt dan zal KPN de tarieven opnieuw berekenen en op basis daarvan ook de vanaf 1 januari 2015 verschuldigde bedragen. Het verschil met de over die periode feitelijk in rekening gebrachte bedragen zullen we door middel van een debet- dan wel creditnota verrekenen.

Het tariefbesluit MDF Pair Bonding loopt per eind 2014 af. De tarieven voor MDF Pair Bonding worden alleen verhoogd daar waar het een afgeleid tarief is van het enkelvoudige tarief. KPN behoudt zich het recht voor als blijkt dat een tariefsverhoging mogelijk was dit als nog door te voeren. Naast het voorbehoud vanwege de door KPN tegen dit tariefbesluit ingestelde beroep, behoudt KPN zich het recht voor deze tarieven met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2015 aan te passen op basis van de definitieve jaarmutatie van de CPI 2014.

Wijziging tariefelementen Collocatie ten behoeve van WBA en WLL

De tariefelementen voor Collocatie WBA-WLL die afgeleid zijn van het ULL besluit van 29 december 2011 (OPTA/AM/2011/202886) volgen de voorlopige inflatiecorrectie van 1,0% zoals vastgesteld voor Collocatie ten behoeve van MDF Access. 

De tarieven voor de koppelkabels en stroommeter wijzigen niet.

De nieuwe tarieven/annexen van de betreffende diensten vindt u op de website van KPN Wholesale: 

  • MDF Access
  • Collocatie ten behoeve van MDF Access
  • Collocatie ten behoeve van WBA-WLL