Verhoging tarieven MDF Access, SDF Access en Collocatie per 1 januari 2013

Publicatie datum 19 oktober 2012

De tarieven van MDF Access, SDF Access en Collocatie worden met ingang van 1 januari 2013 verhoogd met het inflatiecijfer van 2,3%. De nieuwe tarievenoverzichten vindt u op de Wholesale website.

Gelet op de door OPTA in het ULL besluit van 29 december 2011 (OPTA/AM/2011/202886) aan KPN voor deze diensten opgelegde tariefregulering, en met het oog op de door KPN in acht te nemen termijnen van aankondiging, heeft KPN besloten om per 1 januari 2013 de tarieven van MDF Access en Collocatie ten behoeve van MDF Access te verhogen met 2,3% inflatiecorrectie. Ook enkele tarieven van SDF Access zullen worden verhoogd. Het percentage van de verhoging is gebaseerd op de door het CBS over de periode januari t/m augustus 2012 gepubliceerde jaarmutatie van de CPI 2012 ten opzichte van de CPI 2011. Indien de definitieve jaarmutatie van de CPI 2012 van dat percentage afwijkt, zal KPN de tarieven opnieuw berekenen en op basis daarvan de vanaf 1 januari 2013 verschuldigde vergoedingen herberekenen. Het verschil met de over die periode feitelijk in rekening gebrachte bedragen zal door middel van een debet‑ dan wel creditnota in rekening worden gebracht. De nieuwe tarievenoverzichten zijn geplaatst op de Wholesale website.