Verhoging tarieven MDF Access, SDF Access en Collocatie per 1 januari 2014

Publicatie datum 31 oktober 2013

Met ingang van 1 januari 2014 wijzigt KPN de tarieven van onderstaande diensten met een voorlopige inflatiecorrectie van 2,25%.

 • MDF Access (met uitzondering van de Pair Bonding tarieven)
 • SDF Access
 • Collocatie ten behoeve van MDF Access
 • Collocatie ten behoeve van SDF Access
 • Enkele tariefelementen van Collocatie ten behoeve van ODF Access
 • Collocatie ten behoeve van WBA en WLL met uitzondering van de tarieven voor de koppelkabels en stroommeter.

Verhoging tarieven MDF Access en SDF Access

Per 1 januari 2014 zal KPN gelet op de door ACM in het ULL besluit van 29 december 2011 (OPTA/AM/2011/202886) aan KPN voor deze diensten opgelegde tariefregulering, en met het oog op de door KPN in acht te nemen termijnen van aankondiging,  de tarieven van MDF Access, SDF Access en Collocatie ten behoeve van MDF en SDF Access verhogen met een voorlopige inflatiecorrectie van 2,25%. Indien de definitieve jaarmutatie van de CPI 2013 van voornoemd percentage afwijkt, zal KPN de tarieven opnieuw berekenen en op basis daarvan de vanaf 1 januari 2014 verschuldigde bedragen herberekenen. Het verschil met de over die periode feitelijk in rekening gebrachte tarieven zal door middel van een debet- dan wel creditnota in rekening worden gebracht.

De tarieven voor MDF Pairbonding en ODF Access FttO (lokaal en sub-lokaal) worden in afwachting van het definitieve tariefbesluit door ACM voorlopig niet aangepast. Naast het voorbehoud vanwege eventueel door KPN tegen deze tariefbesluiten aan te wenden rechtsmiddelen, behoudt KPN zich het recht voor deze tarieven met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2014 aan te passen op basis van de definitieve jaarmutatie van de CPI 2013.

Wijziging tariefelementen Collocatie ten behoeve van ODF Access, WBA en WLL

De tariefelementen voor Collocatie ODF Access en Collocatie WBA-WLL die afgeleid zijn van het ULL besluit van 29 december 2011 (OPTA/AM/2011/202886) volgen de voorlopige inflatiecorrectie van 2,25% zoals vastgesteld voor Collocatie ten behoeve van MDF Access. 

Ten aanzien van Collocatie ten behoeve van WBA en WLL wijzigen de tarieven voor de koppelkabels en stroommeter niet.

De nieuwe tarieven/annexen van de betreffende diensten vindt u op de website van KPN Wholesale: 

 • MDF Access
 • SDF Access
 • Collocatie ten behoeve van MDF Access
 • Collocatie ten behoeve van SDF Access
 • Collocatie ten behoeve van ODF Access
 • Collocatie ten behoeve van WBA
 • Collocatie ten behoeve van WLL