Verkorting doorlooptijd orders NLS1-ZTL voor MDF Access

Publicatie datum 3 juni 2016

In de nieuwsbrief van 18 september 2015 heeft KPN Wholesale een proef aangekondigd om de haalbaarheid en operationele performance te monitoren van een verkorting van de doorlooptijd van NLS1‑ZTL‑orders voor MDF Access (exclusief de varianten EB en CA) van 6 naar 5 werkdagen. Zoals besproken in de Task Force MDF Access op 20 april jl. is deze proef succesvol gebleken.

Bij voorkeur vanaf 4 juli 2016 kunt u dan ook gebruikmaken van de minimale levertermijn van 5 werkdagen voor een NLS1-ZTL-order op MDF Access (exclusief de varianten EB en CA). KPN Wholesale past hierop het referentieaanbod van MDF Access aan.

Aankondigingstermijn

KPN Wholesale wil versneld de verkorting van de levertijden voor orders NLS1-ZTL voor MDF Access introduceren per 4 juli 2016, zodat u hier zo snel mogelijk van kunt profiteren. KPN Wholesale dient aanpassingen aan de dienstverlening voor MDF Access echter 2 maanden van tevoren aan te kondigen. Als u bezwaar hebt tegen deze verkorte aankondigingstermijn dan verneemt KPN Wholesale dit graag uiterlijk 17 juni 2016. Als KPN Wholesale geen bezwaar ontvangt dan kunt u als afnemer van MDF Access vanaf 4 juli 2016 gebruikmaken van de nieuwe service. Als KPN Wholesale bezwaar ontvangt dan kunt u de nieuwe dienstverlening pas vanaf 1 augustus 2016 gebruiken.