Versimpeling WBA- en WMP-portfolio en FPI en PQCC

Publicatie datum 14 november 2014

KPN Wholesale zal in 2015 haar WBA- en WMP-portfolio en aanverwante informatieproducten verder vereenvoudigen. We streven naar een overzichtelijk portfolio met een toekomstperspectief waarmee u kunt inspelen op de vraag van uw klanten. Door de digitalisering groeit de behoeft aan steeds snellere en betrouwbare verbindingen.

Door technische vooruitgang veroudert een groeiend aantal dienstverleningen. Met name het gebruik van de DSL Service in het W-ADSL en BitStream bestelportfolio neemt af. We zien een verschuiving naar het FPI/DLM-bestelportfolio ontstaan, waarbij hoge bandbreedtes mogelijk zijn met een groot marktbereik. KPN Wholesale beschouwt dit bestelportfolio als doelportfolio. Begin 2015 zal KPN Wholesale in dit portfolio alle FttH-varianten toevoegen. Het W-ADSL-portfolio is niet meer nodig en zal begin 2016 worden uitgezet. Ook het Bitstream bestelportfolio zal op termijn worden uitgezet.

Door de vereenvoudiging van het portfolio zal KPN Wholesale ook de tariefstructuur en de factuurspecificaties hierop aanpassen.

Informatie product FPI (PQCC)

De FPI gaat ook vereenvoudigen. Met name het mechanisme met de keuze in packages wordt als onnodig complex ervaren. In 2015 zal KPN Wholesale daarom een informatie product FPI introduceren waarbij packages geen rol meer spelen. De FPI zal de verwachte netto bandbreedte in kilobits teruggeven bij een zelf opgegeven reliability waarde. Vanzelfsprekend blijven de huidige versies (vooralsnog tot eind 2015) beschikbaar, zodat u de tijd heeft om over te schakelen naar deze vereenvoudigde FPI.

Vooruitlopend op de vernieuwde FPI kunt u tijdelijk al gebruikmaken van de informatie op de website van KPN (http://netco.fpi-info.fourstack.nl/).

Wij informeren u in een later stadium verder over deze vereenvoudigingen.