Vervolg tariefwijzigingen omtrent Marktbesluiten

Publicatie datum 17 mei 2013

Neemt u gereguleerde diensten bij ons af, dan informeren we u vanmiddag via een aparte e-mail nader over de ingangsdatum en implementatietermijn van de nieuwe tarieven voor uw nieuwe bestellingen en bestaande verbindingen. Verder treft u bij alle betrokken diensten op onze website een aangepaste schematische weergave van de implementatietermijnen die voor de verschillende wholesalediensten gelden vanwege de (bovengrens‑)tariefregulering, (ondergrens) ND‑5 en het verbod op tariefdifferentiatie.

De schematische weergave van de implementatietermijnen die voor de verschillende wholesalediensten gelden vanwege de (bovengrens‑)tariefregulering, (ondergrens) ND‑5 en het verbod op tariefdifferentiatie vindt u bij de betreffende diensten op onze website.