Vervolg verkorting doorlooptijd orders NLS1-ZTL voor MDF Access

Publicatie datum 3 juni 2016

Vanwege het succesvolle resultaat van de eerste proef met een verkorting van de levertijden voor orders NLS1-ZTL van 6 naar 5 werkdagen, wil KPN Wholesale een tweede proef starten van 6 maanden om na te gaan of het mogelijk is de doorlooptijd nog verder te verkorten van 5 naar 4 werkdagen. Vanaf 4 juli 2016 tot en met november 2016 kunt u voor NLS-ZTL-orders een wensdatum kiezen die minimaal 4 in plaats van 5 werkdagen na datum orderinleg ligt. Na deze periode evalueren we de resultaten. Op basis daarvan besluiten we of we de verkorte doorlooptijd van deze orders opnemen in het referentieaanbod van MDF Access.

Wat moet u als klant doen bij de invoering van een dergelijke order?

U kunt vanaf 4 juli gebruikmaken van de minimale levertermijn van 4 werkdagen voor een NLS1-ZTL-order (exclusief de varianten EB en CA). Bij de gewenste leverdatum voert u alleen bij dit ordertype desgewenst de minimale levertijd van 4 werkdagen in, in plaats van de in de Parameter Schedule genoemde minimale levertermijn van 5 werkdagen. De huidige MDF- en SDF Access leverings- en serviceprocessen blijven onverminderd van kracht.

Aankondigingstermijn

KPN Wholesale wil versneld de proef met de verkorting van de levertijden voor orders NLS1-ZTL voor MDF Access introduceren per 4 juli 2016, zodat u hier zo snel mogelijk van kunt profiteren. KPN Wholesale dient aanpassingen aan de dienstverlening voor MDF Access echter 2 maanden van tevoren aan te kondigen. Als u bezwaar hebt tegen deze verkorte aankondigingstermijn dan verneemt KPN Wholesale dit graag uiterlijk 17 juni 2016. Als KPN Wholesale geen bezwaar ontvangt dan kunt u als afnemer van MDF Access vanaf 4 juli 2016 gebruikmaken van de nieuwe service. Als KPN Wholesale bezwaar ontvangt dan kunt u de nieuwe dienstverlening pas vanaf 1 augustus 2016 gebruiken.