Vooraankondiging geplande werkzaamheden ETN

Publicatie datum 23 augustus 2013

In de periode van september tot en met oktober 2013 vinden er grootschalige onderhoudswerkzaamheden plaats aan het Ethernet Transport Netwerk (ETN) van KPN. Dit is het netwerk waarover uw verbindingen zijn gerealiseerd.  KPN verricht onderhoud aan zijn infrastructuur om de kwaliteit van zijn dienstverlening te kunnen blijven garanderen en om u nieuwe diensten en voorzieningen te kunnen aanbieden.

Geplande werkzaamheden

In alle componenten van het ETN vindt een nieuwe software release plaats. Bij de inrichting van de nieuwe softwareversie  realiseert KPN ook een aantal verbeteringen, die in de toekomst het aantal verstoringen en de impact van deze verstoringen op de dienstverlening beperken. 

Impact geplande werkzaamheden

De onderhoudswerkzaamheden kunnen leiden tot verminderde beschikbaarheid van of onderbrekingen in de dienstverlening van KPN.

De werkzaamheden worden bij hoge uitzondering in een verlengd maintenance uitgevoerd. Dit window is gepland tussen 01.00 en 07.00 uur. Hiermee proberen we de overlast voor uw dienst(en) zoveel mogelijk te beperken.

Tijdens de werkzaamheden in het maintenance window wordt/worden uw verbinding(en) één of meerdere keren onderbroken met een tijdsduur van 10 minuten. Het aantal keren dat dit in één window gebeurt, is beperkt tot 3 keer.

Conform het proces gepland onderhoud volgt nadere communicatie waarin de exacte datum van de geplande werkzaamheden aan u gemeld wordt, inclusief een overzicht van de te raken verbindingen. Hebt u nog vragen dan kunt u telefonisch contact opnemen met de Wholesale Service Desk van KPN Wholesale via 0800-0307.