Voorbereidingen winterperiode

Publicatie datum 5 oktober 2012

De jaarkalender dwingt ons om aandacht te vragen voor de levering van uw WEAS en DWDM verbindingen gedurende de wintermaanden. Zoals u weet brengt de vorst een mogelijke periode van vertraging met zich mee in ons leveringsproces. Daarnaast geldt voor sommige gemeenten (stadscentra Amsterdam, Breda & Rotterdam) dat al vroeg breekverboden van kracht zijn in december in verband met (kerst-)evenementen die in de stad plaatsvinden of tijdens de carnaval in het zuiden van Nederland. Op basis van onze ervaringen van vorige jaren heeft KPN zich voorbereid op de winterperiode met een beproefd beleid:


De planning:

  • In week 50 tot en met week 10, de te verwachten vorstperiode, wordt 75% van de beschikbare productiecapaciteit ingepland. De ervaring leert dat we met deze capaciteit de orders gedurende deze periode veelal kunnen verwerken. Mocht de vorst meevallen, dan zullen wij orders in het onderhanden werk naar voren halen.
  • In week 11 tot en met 14 worden er geen orders ingepland. Indien we in één van de voorliggende weken minder dan 75% kunnen verwerken, dan heeft KPN aldus de ruimte ingebouwd om de orders die geraakt worden door de vorst alsnog spoedig te verwerken. Mocht er capaciteit onbenut blijven, dan zal deze capaciteit worden ingezet om het bestaande onderhanden werkpakket te versnellen.
  • Dit schema wordt aangepast indien de actuele weersvoorspelling hiertoe aanleiding geeft.
  • Door deze methodiek zullen in de komende weken de afgegeven levertermijnen op nieuw ingelegde orders met 3- 4 weken toenemen.


Het proces:

  • Indien de overheid wegens intredende vorst een graafverbod afkondigt dan krijgt de opdracht gedurende de looptijd van deze belemmering de status "on-hold" en het kenmerk "vorst-order".
  • KPN informeert u direct over deze orders die door de vorst geraakt zijn via de mail. Per order ontvangt u een mailbericht.
  • De plandatum wordt voor deze vorstorders niet aangepast, tot het moment dat deze order daadwerkelijk opnieuw ingepland is.
  • Zodra het graafverbod wordt opgeheven, zullen de vorstorders zo spoedig mogelijk worden herpland. Wij zullen u dan opnieuw informeren over de nieuw plandatum. Herplanning vindt dan plaats wanneer de vorst uit de grond is. Een indicatie voor u daarbij is het moment dat het ijs uit de sloten verdwenen is.
  • Nieuwe opdrachten worden tijdens de periode van vorstverlet volgens het reguliere proces dagelijks in behandeling genomen.


KPN verwacht dat door voornoemde maatregelen tijdens de vorstperiode, de verstoringen bij de levering van uw WEAS en DWDM orders zoveel mogelijk worden geminimaliseerd. Waarbij opgemerkt dient te worden dat het weer zich niet laat voorspellen en dat bij extreme winterse omstandigheden aanvullende maatregelen worden genomen. Mocht dit het geval zijn, dan informeren we u direct via de nieuwsbrief en uw Service Level Manager.

Indien u nog vragen heeft naar aanleiding van dit bericht, dan verzoek ik u contact op te nemen met uw Service Level Manager.