WBA FttO NLS-types en publicatielijst

Publicatie datum 6 maart 2015

Zoals aangekondigd in de nieuwsbrief van 19 december 2014 introduceert KPN Wholesale per 1 maart 2015 op een aantal bedrijventerrein het glasvezelaanbod van WBA, WBA FttO. Nieuw daarbij is de uitrol op nieuwbouw bedrijventerrein waar alleen glasvezel wordt aangelegd. Bovendien kunt u in de 17 gebieden die eerder als pilot dienden, dit glasvezelaanbod van WBA ook weer bestellen. 

Bij deze publicatie is abusievelijk in annex 4 (tarievenblad) de introductie van nieuwe WBA FttO NLS-types niet meegenomen. In Annex 3 en in de aankondiging in de nieuwsbrief was dit wel goed verwerkt. Op onze website is annex 4 nu gecorrigeerd voor wat betreft NLS-types bij WBA FttO. De aanpassing van het NLS-nummer heeft geen gevolgen voor het tarief, maar is puur vanuit het oogpunt van herkenbaarheid geïntroduceerd.

Naast communicatie via de O-gebiedenlijst publiceren we de beschikbaarheid van WBA op FttO-terreinen nu ook op de productpagina van WBA op onze website. Het format is hetzelfde als de publicatielijsten voor FttH.

Wilt u het artikel van 19 december 2014 nog eens nalezen? Klik hier.